Collectief Ludvik

Collectief Ludvik

Algemeen
Stichting Collectief Ludvik is de stichting achter het collectief. Ze is gevestigd in Gemeente Arnhem.
KVK: 81178115
RSIN: 861971565
BTW: NL861971565B01

 

Doelstelling

 1. De stichting heeft ten doel het ontwikkelen en doen uitvoeren van  voorstellingen op het gebied van muziektheater en opera, waarbij  aandacht is voor nieuw gecomponeerde muziek, nieuwe muziek theatrale vormen, educatie en het bereiken van een brede doelgroep.
 2. De stichting tracht haar doel te bereiken door:  
  a. het produceren en doen uitvoeren van voorstellingen;
  b. het ontwikkelen van een artistiek profiel; 
  c. het onderzoeken en experimenteren met nieuwe muziek theatrale vormen; 
  d. het ontwikkelen van educatieve voorstellingen en/of projecten;  
  e. het uitbrengen/produceren van nieuw gecomponeerde muziek;
  f. het verrichten van al hetgeen anderszins dienstbaar kan zijn aan het doel.  
 3. De stichting dient (nagenoeg) uitsluitend het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk.  

Bestuur
Het huidige bestuur bestaat uit:

Naud van Geffen – voorzitter
Daniël Cohen – secretaris
Barbara van der Vaart – penningmeester

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werk. Zij worden benoemd voor een periode van drie jaar. Deze periode mag maximaal twee keer worden verlengd. Het huidige bestuur is in mei 2021 aangetreden. De volgende termijn start in mei 2024, het laatst mogelijke termijn eindigt in mei 2030.
Contact opnemen met het bestuur kan via bestuur@collectiefludvik.com

 

Beleid en financiele verantwoording
Stichting Collectief Ludvik is opgericht in december 2020.
Download hier het beleidsplan voor 2021-2022.

Download hier het jaarverslag en de jaarrekening van 2022.
Download hier het jaarverslag en de jaarrekening van 2021.

Back to top: