Stichting

Algemeen
Stichting Collectief Ludvik is de stichting achter het collectief. Ze is gevestigd in Gemeente Arnhem.
KVK: 81178115
RSIN: 861971565

Statuten

 1. De stichting heeft ten doel het ontwikkelen en doen uitvoeren van  voorstellingen op het gebied van muziektheater en opera, waarbij  aandacht is voor nieuw gecomponeerde muziek, nieuwe muziek theatrale vormen, educatie en het bereiken van een brede doelgroep.
 2. De stichting tracht haar doel te bereiken door:  
  a. het produceren en doen uitvoeren van voorstellingen;
  b. het ontwikkelen van een artistiek profiel; 
  c. het onderzoeken en experimenteren met nieuwe muziek theatrale vormen; 
  d. het ontwikkelen van educatieve voorstellingen en/of projecten;  
  e. het uitbrengen/produceren van nieuw gecomponeerde muziek;
  f. het verrichten van al hetgeen anderszins dienstbaar kan zijn aan  het doel.  
 3. De stichting dient (nagenoeg) uitsluitend het algemeen belang en  heeft geen winstoogmerk.  

Bestuur
Het huidige bestuur bestaat uit:

Stan Geurts – voorzitter
Maartje Goes – secretaris
Anne Wielink – penningmeester
Milou Peters – bestuurslid

nl_NL